Friday, November 1, 2013

[B13] Radio Pilipinas

B13 Schedules:

Radio Pilipinas

English/Filipino - 11890 KHz Tinang (250 KW) [1730-1930] 
English/Filipino - 15190 KHz Tinang (250 KW) [1730-1930] 
English/Filipino - 15640 KHz Tinang (250 KW) [0200-0330] 
English/Filipino - 17700 KHz Tinang (250 KW) [0200-0330] 
English/Filipino - 17820 KHz Tinang (250 KW) [0200-0330] 
English/Filipino - 9825 KHz Tinang (250 KW) [1730-1930] 

No comments:

Post a Comment